Оновлено
2020-10-12
16:25

 Відео про кафедру Ви можете переглянути тут...

Додаткова інформація для абітурієнтів на загальноуніверситетській сторінці

 Терміни прийому

Перелік документів

Програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня МАГІСТРА

          Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (*- ціна буде мінятись)

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

054

Соціологія

054

Соціологія

10

10

 1,5

 1,5

21000

18200

 281 Публічне управління та адміністрування  281  Місцеве самоврядування  35    1,5  1,5  22500  18500

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (вартість навчання незмінна впродовж усього терміну навчання)

Напрями підготовки

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги**

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

054

Соціологія

054

Соціологія

40

40

4

4

16500

-

 232 Соціальне забезпечення  232  Соціальне забезпечення  20    4   16500  

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки Термін навчання Сертифікати, що подаються при вступі бюджет або контракт
Лише контракт Вагові
коефі-
цієнти
054 Соціологія 4 1. Українська мова та література  0,35
2. Математика  0,2
3. Іноземна мова, або Історія України  0,35
1. Українська мова та література
2.  Історія України
3. Іноземна мова, або Географія
0,35
0,35
0,2
232 Соціальне забезпечення 4 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика, або Географія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова, або Математика
0,35
0,35
0,2

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterМи@‚@OЮж2›chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.