Оновлено
2019-10-16
09:14

Абітурієнту

Короткі відомості
     Спеціальність «соціологія» передбачає підготовку соціологів, які після закінчення університету можуть працювати викладачами соціологічних дисциплін у гімназіях, ліцеях, училищах, коледжах, вищих навчальних закладах І – IV рівнів акредитації, а також у галузі промислового виробництва (менеджерами), у сфері управління, комерційних структурах, силових відомствах, науково-дослідних інститутах, у соціологічних лабораторіях, службах зайнятості, соціального захисту тощо.
      Програма підготовки соціологів включає в себе теоретичні курси і спецкурси з історії соціології, сучасних західних соціологічних шкіл і напрямів, теоретичної та прикладної соціології, а також галузевих соціологій, соціологічних спецкурсів та ін. Включає вона також соціологічну, педагогічну та переддипломну практику, проведення соціологічних досліджень.
     Випускники-соціологи можуть працевлаштуватися як викладачі соціології у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, а також займатися науково-дослідницькою роботою в НДІ Національної Академії наук України. Крім того вони, можуть працювати в управліннях гуманітарної та внутрішньої політики, у відділах сім’ї та молоді обласних і районних державних адміністрацій, у державних службах соціального захисту та соціальної роботи соціологічних лабораторіях та науково-дослідних центрах, у силових структурах (органах внутрішніх справ і службі безпеки України), на посадах інженерів-соціологів промислових підприємств, бізнес-центрів, у органах державного та місцевого самоврядування. 

Можливості працевлаштування за спеціальностями «Соціальне забезпечення» та «Публічне управління та адміністрування»

     Випускники спеціальності «Соціальне забезпечення» зможуть працювати в державних установах та організаціях, які підпорядковані Міністерству соціальної політики України. В першу чергу це установи, які займаються наданням соціальних виплат та соціальної допомоги, а саме: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування від нещасних випадів на виробництві, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд захисту інвалідів, Центри з оформлення субсидій, Фонд зайнятості, тощо. Також це державні організації, які займаються наданням соціальних послуг, зокрема, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді; центр «Турбота», який переважно надає допомогу людям похилого віку та інвалідам, тощо.
     Ще одна сфера професійної реалізації – це мережа неурядових організацій, які працюють в галузі надання соціального забезпечення і послуг населенню. Особливо актуальним наразі є розвиток волонтерських організацій, які займаються допомогою українським військовим та біженцям з окупованих територій України, а також збором коштів важкохворим. Також випускники здобувають знання та навички, які дозволять їм працювати в сфері страхової діяльності, яка є актуальною в контексті створення страхової медицини та приватних пенсійних фондів. Крім цього, випускники набувають умінь медіації – посередницької діяльності, які можуть бути застосовані при роботі з різними групами клієнтів, зокрема на «телефонах довіри», службах роботи з правопорушниками, тощо.
     Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» зможуть працювати в органах місцевого самоврядування, органах державної влади, комунальних підприємствах, регіональних мас-медіа, науково-дослідних установах і навчальних закладах, у громадських об’єднаннях.

Докаш В.І.

Додаткова інформація для абітурієнтів на загальноуніверситетській сторінці

 

Програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня МАГІСТРА

          Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (*- ціна буде мінятись)

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

054

Соціологія

054

Соціологія

10

10

 1/1,5

 1/1,5

12000

10000

 074 Публічне управління та адміністрування  074  Місцеве самоврядування  35    1/1,5  1/1,5  13500  *

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

054

Соціологія

054

Соціологія

15

15

 1

 1

11000*

8000*

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (вартість навчання незмінна впродовж усього терміну навчання)

Напрями підготовки

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги**

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

054

Соціологія

054

Соціологія

40

40

4

4

9100

-

 232 Соціальне забезпечення  232  Соціальне забезпечення  20    4   8500  

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки Термін навчання Сертифікати, що подаються при вступі Вагові
коефі-
цієнти
6.030101 Соціологія 4 1. Українська мова та література
2. Історія України (П)
3. Іноземна мова, або Математика
0,25
0,4
0,25
Соціальне забезпечення 4 1. Українська мова та література
2. Історія України (П)
3. Іноземна мова, або Математика
0,25
0,4
0,25

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterм”Дэ@yR‡vІchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.