ќновлено
2016-05-26
19:27

Ќавчальн≥ пос≥бники та конспекти лекц≥й

       √натчук ќ.—. ≤стор≥€ соц≥олог≥њ ( ласичний пер≥од) : навч. пос≥бник у 2 ч. / ќ.—. √натчук. - „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун-т, 2016. - 240 с.
     –озгл€нуто головн≥ принципи становленн€ соц≥олог≥њ €к науки к≥нц€ XIX -поч, XX ст; проанал≥зовано ключов≥ моменти цього процесу; подан≥ ≥нтелектуальн≥ портрети де€ких класик≥в соц≥олог≥чноњ думки (ќ. онта, √.—пенсера,  .ћаркса ≥ т.д.).
     « метою глибшого засвоЇнн€ матер≥алу розроблено завданн€ дл€ ≥ндив≥дуальноњ та самост≥йноњ роботи, блок основних (концептуальних) положень курсу, додано словник терм≥н≥в та њх деф≥н≥ц≥й, а також додатки, що м≥ст€ть зразки тестових завдань
     «апропоноване виданн€ в≥дпов≥даЇ загальн≥й програм≥ курсу ≥стор≥њ соц≥олог≥њ та адресовано викладачам, студентам ≥ асп≥рантам вищих навчальних заклад≥в, широкому колу читач≥в.

     √натчук ќксана ≤стор≥€ соц≥олог≥њ. ѕротосоц≥олог≥€. – „астина 1-ша: навч.-метод. пос≥бник / ќксана √натчук. – „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун-т, 2013. – 240 с.
     ” навчально-методичному пос≥бнику запропоновано блоки теоретичних ≥ практичних завдань з курсу «≤стор≥€ соц≥олог≥њ. ѕротосоц≥олог≥чний пер≥од» дл€ студент≥в спец≥альност≥ «—оц≥олог≥€».
      « метою глибшого засвоЇнн€ матер≥алу подано завданн€ дл€ ≥ндив≥дуальноњ та самост≥йноњ роботи, блок основних (концептуальних) положень курсу, додано словник терм≥н≥в та деф≥н≥ц≥й, а також зразки тестових завдань.

 

     ѕсихолог≥€ рел≥г≥њ : навч. пос≥б. / уклад. : ¬.≤. ƒокаш. – „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун-т, 2012. – 464 с.
     ISBN 978-966-423-215-6

     ” навчальному пос≥бнику подаЇтьс€ теоретичний матер≥ал до курсу, теми та плани лекц≥й ≥ сем≥нарських зан€ть, питанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€, ≥ндив≥дуальн≥ навчально-досл≥дн≥ завданн€ з врахуванн€м кредитно-модульноњ системи навчанн€. ѕропонуЇтьс€ перел≥к тем реферат≥в, контрольн≥ ≥ п≥дсумков≥ питанн€, зразки тест≥в. ѕос≥бник розрахований на викладач≥в, студент≥в вищих навчальних заклад≥в та вс≥х, хто ц≥кавитьс€ проблемами психолог≥њ рел≥г≥њ.

     —оц≥альна статистика: навч. пос≥бник / ё.√. ≥лей. – „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун-т, 2010. – 240 с.
      ” пос≥бнику представлено конспект лекц≥й нормативного курсу та методичн≥ матер≥али з навчального предмета «—оц≥альна статистика». ƒо кожноњ лекц≥њ подано контрольн≥ запитанн€ ≥ список рекомендованоњ л≥тератури, тематику самост≥йних завдань, зразки тест≥в.
      ƒл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних заклад≥в.

 

     яремчук —.—. —оц≥олог≥€: Ќавчальний пос≥бник / —ерг≥й —тепанович яремчук. – „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун-т, 2011. – 296 с.
     Ќавчальний пос≥бник побудований за кредитно-модульною системою. ¬≥н складаЇтьс€ з двох зм≥стових модул≥в, в кожному з €ких – по чотири навчальн≥ елементи.  ожен навчальний елемент м≥стить текст лекц≥њ, питанн€ дл€ обговоренн€ на сем≥нарському зан€тт≥, питанн€ дл€ перев≥рки знань, список основноњ та додатковоњ л≥тератури, завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи та ≥ндив≥дуальн≥ навчально-досл≥дних завданн€. “акож у пос≥бнику наводитьс€ перел≥к питань до п≥дсумкового контролю, тестов≥ завданн€, список навчально-методичноњ л≥тератури з соц≥олог≥њ та тематичний виклад зм≥сту дисципл≥ни, тощо.
     ƒл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в.

 

—оц≥альне прогнозуванн€: навч.-метод. ѕос≥бник / ”кл. Ќ.√.  аралаш. – „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун – т, 2011. – 96 с.
ѕос≥бник м≥стить огл€д основних питань з ≥стор≥њ, теор≥њ та практики соц≥ального прогнозуванн€, оволод≥нн€ €кими Ї необх≥дними при п≥дготовц≥ соц≥олог≥в, фах≥вц≥в у сфер≥ соц≥ального управл≥нн€ та соц≥альноњ роботи.
ƒл€ студент≥в, €к≥ навчаютьс€ за спец≥альн≥стю «—оц≥олог≥€».

 

 

 

 

     √ендерн≥ досл≥дженн€: навч.-метод. ѕос≥бник / ”кл. “.¬. ћед≥на. – „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун – т, 2011. – 128 с.
      ћетодичн≥ рекомендац≥њ м≥ст€ть програму лекц≥йного курсу, методичн≥ матер≥али дл€ п≥дготовки до сем≥нарських зан€ть, тести дл€ самоконтролю набутих знань та матер≥али дл€ п≥дготовки й проведенн€ д≥лових ≥гор.
      ƒл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в, €к≥ навчаютьс€ за спец≥альн≥стю “—оц≥олог≥€”.

 

     “рен≥нг орган≥зац≥њ веденн€ переговор≥в:  онсп.  лекц≥й / ”кл. —.—. яремчук. – „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун – т, 2010. – 108 с.

     
ѕос≥бник м≥стить лекц≥њ з п’€ти тем, €к≥ розкривають зм≥ст курсу «“рен≥нг орган≥зац≥њ веденн€ переговор≥в». ” ньому визначаЇтьс€ сутн≥ть переговор≥в та њх функц≥њ, даЇтьс€ загальний огл€д етап≥в переговорного процесу, з’€совуЇтьс€ роль мед≥ац≥њ. –озгл€даютьс€ питанн€ впливу психолог≥чних фактор≥в на переговорне сп≥лкуванн€. јнал≥зуютьс€ конкретн≥ стратег≥њ ≥ тактики веденн€ переговор≥в, а також особливост≥ переговор≥в ≥з р≥зними типами людей ≥ соц≥альниг груп.
      ƒл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в.

 

 

      √натчук ќксана —тепан≥вна. —оц≥олог≥€ постмодерн≥зму: навч.-метод. пос≥бник /ќ.—. √натчук. - „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун – т, 2010. –   144 с.
      ” навчально-методичному пос≥бнику запропоновано блоки теоретичних ≥ практичних завдань з курсу «—оц≥олог≥€ постмодерн≥зму» дл€ студент≥в спец≥альност≥ «соц≥олог≥€».
     « метою глибшого засвоЇнн€ матер≥алу поЇднано завданн€ дл€ ≥ндив≥дуальноњ та самост≥йноњ роботи, блок основних (концептуальних) положень курсу, додано словник терм≥н≥в та њх деф≥н≥ц≥й, а також додатки, що м≥ст€ть постмодерн≥ську поез≥ю та теч≥њ у мистецтв≥.

 

 

 

      ƒокаш ¬≥тал≥й ≤ванович. —оц≥олог≥€ рел≥г≥њ: навч. пос≥бник / ¬.≤. ƒокаш - „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун – т, 2010. – 256 с.
      ” навчальному пос≥бнику подаЇтьс€ теоретичний матер≥ал до курсу, теми та плани лекц≥й ≥ сем≥нарських зан€ть, питанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€, ≥ндив≥дуальн≥ навчально-досл≥дн≥ завданн€ з врахуванн€м кредитно-модульноњ системи навчанн€. ѕропонуЇтьс€ перел≥к тем реферат≥в, контрольн≥ ≥ п≥дсумков≥ питанн€, зразки тест≥в. ѕос≥бник розрахований на викладач≥в, студент≥в вищих навчальних заклад≥в та вс≥х, хто ц≥кавитьс€ проблемами, вивченн€м €ких займаЇтьс€ соц≥олог≥€.

 

 

 

      “ематичний словник-дов≥дник з соц≥олог≥њ / «а ред. ¬.¬.  охана; укл.: ј. јлександровська, ™. Ѕуга, ё. “качук та ≥н. – „ерн≥вц≥: „ерн≥вецький нац. ун – т, 2009. – 112 с.
      ѕредставлений тематичний словник-дов≥дник Ї результатом сп≥льних зусиль студент≥в-випусник≥ва кафедри соц≥олог≥њ по формуванню бази соц≥олог≥чних терм≥н≥в, €к≥ необх≥дн≥ студентам нефахових спец≥альностей дл€ п≥дготовки сем≥нарських зан€ть з курсу "—оц≥олог≥€". “ерм≥ни, €к≥ включен≥ в даний словник подан≥ в≥дпов≥дно до тих тем, €к≥ передбачен≥ курсом вивченн€ соц≥олог≥њ, що значно спрощуЇ процес засвоЇнн€ необх≥дного м≥н≥муму соц≥олог≥чноњ  категор≥ально-терм≥нолог≥чноњ бази.
      ƒл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних заклад≥в.

 

 

     яремчук —.—. —учасн≥ теор≥њ в конфл≥ктолог≥њ: Ќавчальний пос≥бник. - „ерн≥вц≥: –ута, 2008. - 72 с.

     ” навчальному пос≥бнику розгл€даютьс€ особливост≥ формуванн€ й основн≥ тенденц≥њ еволюц≥њ сучасноњ теор≥њ конфл≥кту, систематизуЇтьс€зм≥ст ≥ конретизуютьс€ основн≥ завданн€ п≥д час вивченн€ курсу, визначаютьс€ напр€ми самост≥йноњ роботи студент≥в над основними пон€тт€ми та проблемами означеного курсу.

     ƒл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних заклад≥в.

“≈ —“ ƒЋя ќ«Ќј…ќћЋ≈ЌЌя

  

 

     яремчук —.—. ќснови конфл≥ктолог≥њ:  онспект лекц≥й. - „ерн≥вц≥: –ута, 2008. - 80 с.

     ÷ей пос≥бник - додаток до методичних рекомендац≥й "ќснови соц≥олог≥њ".

“≈ —“ ƒЋя ќ«Ќј…ќћЋ≈ЌЌя

 

 

 

 

 

     —оц≥олог≥€: Ќавчальний пос≥бник / «а ред. ј.ћ. ћаковецького. - „ерн≥вц≥: –ута, 2008. - 78 с.

     ” пос≥бнику представлено нормативний курс лекц≥й ≥з соц≥олог≥њ. ƒо кожноњ лекц≥њ подано контрольн≥ запитанн€ ≥ завданн€, теми реферат≥в ≥ список рекомендованоњ л≥тератури.

     ƒл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних заклад≥в.

“≈ —“ ƒЋя ќ«Ќј…ќћЋ≈ЌЌя

 

     √натчук ќ.—.  ультуролог≥€. Ќавчально-методичний пос≥бник. – „ерн≥вц≥, 2007. – 201 с.
     Ќавчально-методичний пос≥бник побудований за стандартами кредитно-модульноњ системи навчанн€ зг≥дно до вимог Ѕолонського процесу.
«г≥дно з програмою ћ≥н≥стерства охорони здоров’€ у пос≥бнику розгл€даютьс€ питанн€, що стосуютьс€ природи ≥ сутност≥ культури, анал≥зуютьс€ ≥сторичн≥ типи соц≥окультурних св≥т≥в, ц≥нн≥сн≥ та комун≥кативн≥ вим≥ри культури, тощо.
Ќавчально-методичний пос≥бник м≥стить тестов≥ завданн€, контрольн≥ питанн€, культуролог≥€, культуролог≥чн≥ диктанти, теми реферат≥в, основну та додаткову л≥тературу до кожноњ теми модул€, а також терм≥нолог≥чний словник, додатки.
     ƒане виданн€ пропонуЇтьс€ дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в осв≥ти ≤-IV р≥вн≥в акредитац≥њ.

 

ћаковецький ј.ћ. —оц≥олог≥€ орган≥зац≥њ та управл≥нн€: Ќавчальний пос≥бник. - „ерн≥вц≥: –ута, 2006. - 76с.

     ” пос≥бнику представлено матер≥али, €к≥ можуть бути використан≥ при читанн≥ нормативних курс≥в лекц≥й ≥з "—оц≥олог≥њ управл≥нськоњ д≥€льност≥", "—оц≥альноњ ≥нженер≥њ", та ≥н. ƒо кожноњ теми подано контрольн≥ запитанн€ ≥ завданн€ студентам, теми реферат≥в ≥ список рекомендовањ л≥тератури.

     ƒл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних заклад≥в.

 

 

   аралаш Ќ.√. —оц≥олог≥€ особистост≥: Ќавчальний пос≥бник. - „ерн≥вц≥: –ута, 2006. - 76 с.

     ” пос≥бнику висв≥тлюютьс€ питанн€ процесу формуванн€ ≥ становленн€ людини €к особистост≥, вплив об'Їктивного ≥ суб'Їктивного на цей процес: анал≥зуЇтьс€ проблема людини у св≥тов≥й ф≥лософ≥њ ≥ соц≥олог≥њ. ƒо кожноњ теми подано контрольн≥ запитанн€, теми реферат≥в ≥ список рекомендованоњ л≥тератури.

      ƒл€ студент≥в ус≥х спец≥альностей, а також тих, хто ц≥кавитьс€ соц≥олог≥Їю особистост≥.

 

    

      ћед≥на “.¬. —оц≥олог≥€ с≥м'њ: Ќавчальний пос≥бник. - „ерн≥вц≥: –ута, 2006. - 72 с.

      ” пос≥бнику подано курс лекц≥й ≥з соц≥олог≥њ с≥м'њ. ¬≥дображено основн≥ апроблеми, що вивчаютьс€ ц≥Їю наукою: шлюбна, с≥мейна, сексуальна, репродуктивна повед≥нка, етно≥сторичн≥ особливост≥ с≥м'њ в ”крањн≥, а також функц≥онуванн€ њњ на сучасному етап≥. ¬м≥щено контрольн≥ запитанн€, теми реферат≥в, а також список л≥тератури до кожного розд≥лу.

     ƒл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних заклад≥в.

“≈ —“ ƒЋя ќ«Ќј…ќћЋ≈ЌЌя

   

     ÷ипко —.ё. —оц≥олог≥€ громадськоњ думки: Ќавчальний пос≥бник. - „ерн≥вц≥: –ута, 2006. - 64 с.

     ” пос≥бнику викладено матер≥ал, €кий може бути використаний при читанн≥ нормативних курс≥в ≥з соц≥олог≥њ громадськоњ думки, соц≥олог≥њ масових комун≥кац≥й та ≥н. ƒо кожноњ теми подано контрольн≥ запитанн€ ≥ завданн€ студентам, теми реферат≥в ≥ список рекомендованоњ л≥тератури.

     ƒл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних заклад≥в.

  

 

 

     ћаковецький ј.ћ.,  амбур ј.¬. ѕон€т≥йно-категор≥альний апарат соц≥олог≥њ: Ќавчальний пос≥бник. - „ерн≥вц≥: –ута. - 78 с.

      ” пос≥бнику представлено матер≥али з нормативно-категор≥ального апарату соц≥олог≥њ, €кий становить основу названоњ науки. ƒо кожноњ теми подано контрольн≥ запитанн€ ≥ завданн€ студентам, теми реферат≥в ≥ список рекомендованоњ л≥тератури.

     ƒл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних заклад≥в.

“≈ —“ ƒЋя ќ«Ќј…ќћЋ≈ЌЌя

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster{I6X™@a2ШћQchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.